Mobbning

 

Blir du mobbad idag?

Om du svarar "ja", är du inte ensam. Om du ser undersökningar så är du en av omkring 3-10 % barn (c:a 50.000 elever) som blir mobbad idag.

Även om en massa vuxna vill använda tid på att definiera exakt vad mobbning är, så vet dom flesta barn att dom blir mobbade. De behöver inte markera av en lista med kriterier för att vara mobbad! Det som dom vill veta är ”hur hanterar jag detta?”

Där är många personer som vill hjälpa dig......om du önskar hjälp från mig, kontakta mig gärna. Om du blir mobbad i skolan, idrotten, fritiden, visa din mamma och pappa (eller lärare, tränare) denna hemsida.


Blir ditt barn mobbad idag?

Många föräldrar är utom sig av ångest när deras barn blir mobbad......”Vi vet inte vad vi ska göra”. ”Vi har pratat med skolan men det hjälpar inte”. ”Mitt barn vill inte gå till skolan”

Många skolar gör deras bästa med dom resurser de har. Vilkan handlingsplan har dom mot mobbning? Kräv ett samtal där även kurator och rektor är med.

Som föräldrar finns det många sätt som du kan hjälpa ditt barn eller tonåring att hantera mobbningen

För tips och strategi........???
• Lyssna på ditt barn och ta dess berättelser på allvar så att barnet känner sig lyssnad till på riktigt, i både stort och smått. Barnet ska både känna att den har ditt stöd när den behöver hjälp men också känna tillit till sig själv. Undvik att säga sånt som: "Bry dig inte om dom så slutar dom säkert". De ger bara barnet en bekräftelse på att det är utsatt men att det inte finns något att göra åt det. Barnet får med andra ord finna sig och stänga in smärtan. Hjälp istället barnet att hitta strategier för hur man kan hantera olika situationer eller problem som uppstår.

Se även "Info till barn och tonåringar" och hjälp dem med att tänka på det vis jag beskriver.

Kontakta mej gärna för hjälp.


Info för föräldrar

Om ditt barn och tonåring har berättat att dom blir mobbad, kan det komma som en chock i första ögonblick. För några föräldrar kan deras egna erfarenheter av mobbning komma tillbaka. För andra föräldrar som ej har blivit mobbad som barn, kan reaktioner som som ilska, skuld och av och till känslan av att ha misslyckats att "skydda” sina barn. Alla dessa reaktioner är normala och förståliga. Varje individ reagerar på olika sätt, beroende på våran map av världen, och våran högre tro omkring mobbning, barndom, föräldraroll osv.......

På en märklig måde, det at dit barn eller tonåring har berättat att den bliver mobbat är positiv. Många undersögelser har visat att många barn eller tonåringar som bliver mobbat ikke berättar för NÅGON. Många barn av underbara, supportende och älskade föräldra väljar inte att berätta för deras föräldra om mobbning av olika orsaker – så stress inte om dit barn eller tonåring inte har sagt något. Det är ikke en reflektion på din föräldra färdighet.Mobbning är olaglig


Vad säger lagen?
Mobbning är olagligt – men hur står det i lagen?
Skollagen säger att alla som verkar i skolan aktivt ska motverka trakasserier och förtryck.
Arbetsmiljölagen säger att alla, även elever i skolan har rätt till en god arbetsmiljö. Det innebär att ingen får reta, kränka eller mobba dig i skolan, varken vuxna eller andra elever. Ingen får heller slå dig eller förstöra dina saker. Du har rätt att känna dig trygg och trivas i skolan.
FN:s barnkonvention säger att ingen får diskrimineras eller kränkas.
Svensk lag säger att om man gör någon annan illa är det misshandel. Om man knuffar eller rycker i kläder är det ofredande.
Hit räknas också störande telefonsamtal, sms och mail. Om man utpekar någon som brottslig eller klandervärd, det vill säga om man talar illa om en person, så kallat skitsnack, är det förtal. Att kalla någon för buse, idiot eller andra kränkande saker är förolämpning. Att röra vid någon under 15 år på ett sexuellt sätt, att handla sexuellt kränkande eller använda könsord räknas som sexuellt ofredande. Att hota någon med ord eller vapen räknas som olaga hot.


Info för barn och tonåringar

Du är inte ensam! Många barn blir mobbade, och några berättar det aldrig för någon.

Några barn klandrar sig själva.

Här är några ideer som du kanske gillar att tänka på:

1. Mobbning är alltid om mobbaren, och inte om dig. Chansen finns, om mobbaren slutar mobba dig, kommer de gå vidare till någon annan att trakassera. Om de inte kan hitta en anledning att mobba dig, kommer de att hitta på en!
 

2. Du har kraft-resurser att välja hur du svarar på ord och handlingar från mobbaren. Du kan välja vad du säger, gör, känner och tänker.


3. Hur du tänker om mobbning är ditt mest kraftfulla verktyg. Ingen kan ändra hur du väljer att tänka, inte ens en mobbaren. Du kan välja att bli påverkad av de ord som mobbaren kommer med, eller du kan välja att vara "opåverkbar".
 

4. Du har makten att svara på mobbare (många barn tror att mobbaren kan "göra" dem så att dom kännar sig arga, sårade, ledsna etc). Prova att byta språk från "Han gör mig så arg när han säger det" till "Jag väljer att känna mig arg när han säger det" - kan du se skillnaden?


5. Hur tänker du om mobbaren? Gör du en bild av dem i ditt huvud som är riktigt stor? Bär du runt den här bilden med dig? Tänk om du kunde krympa ner det? Ta färgen ut av det? Stänga av ljudet? Ta bort det?

6. En mobbares framtid är ganska sorglig. Forskning har visat att som vuxna är mobbare mer benägna att drabbas av en psykisk sjukdom, vara arbetslös, spenderar tid i fängelse etc, etc.? Vem skulle du hellre vara/bli?

 

 

Mobbning på arbetsplats och övrig vuxenmobbning

 

Använd idéerna som står under info för barn och tonåring och kontakta mig gärna för stöd/hjälp.

 

 

Info för skolor och arbetsplatser

 

Kontakta mig gärna för en föreläsning (även för barnen) eller konsultation och hjälp.