NLP's grundantaganden

 

NLP bygger på en rad grundantaganden som en form av etiska regler. 
De kallas grundantaganden på grund av att NLP antar och agerar som om de är sanna och är uppmärksam på de resultat de ger.

När du lever NLP's grundantaganden som on de vore sanna, kan du använda dessa som en guide i din livsutveckling.

 

1. Kartan skiljer sig från verkligheten.
Vi reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten. Jag kan ändra kartan men inte verkligheten, samt att jag respekterar andras kartor.

 

2. Alla beteenden har en positiv intention. 
Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga. Personer är inte deras beteenden. Acceptera personen, förändra beteendet. Det som verkar som ett negativt beteende är endast för att vi inte uppfattar intentionen.

 

3. Vi har alla de resurser vi behöver för att göra önskade förändringar.
Det finns inga människor utan resurser, det finns bara sinnestillstånd utan resurser. Människor är perfekta.

 

4. Det finns inga misslyckanden – bara feedback. 
Om något inte fungerar, gör något annat på ett annat sätt.

 

5. Att ha ett val är bättre än att inte ha ett val alls. 
Alla processer ska utformas för att utöka antalet val. Den person som har mest val och störst flexibilitet i sina tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra.

 

6. Du har ansvar för dina tankar och ditt sinnestillstånd och därför även för dina resultat. 
– Och jag har ansvar för mina tankar, sinnestillstånd och mina resultat.

 

7. Meningen med kommunikation är det gensvar, den respons du får. 
Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte ”inte-kommunicera”.

 

8. Kropp, tanke och känsla är tre delar av samma system och de påverkar varandra.
Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och känslan. Sättet att bruka kroppen påverkar hur vi tänker och känner. Din känsla påverkar både kropp och tankar. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Det omedvetna är allt som inte är medvetet just för tillfället. Det omedvetna vill dig väl.

 

9. Att modellera framgång leder till mästerskap. 
Om en person kan göra något, är det möjligt att göra detsamma om du lär dig hur den personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Mästerskap kan kopieras.

 

10. En utgångspunkt för utveckling är att ha bestämt i vilken riktning man ska utvecklas.

 

11. Den del av systemet som har störst flexibilitet har störst påverkan på systemet.

 

12. Varje upplevelse kodas i våra inre representationer genom syn, hörsel, känsel, lukt och smak.

 

13. För att saker ska förändras för mig, måste jag förändras NU!
Om jag fortsätter att göra det jag alltid har gjort, får jag det jag alltid fått.

 

14. Kvalitén på mitt liv är kvalitén på mina känslor.

 

15. Det förflutna skiljer sig från framtiden, såvida du inte lever där.
Det som hänt har hänt, men jag har en möjlighet att förändra framtiden.

 

16. Var närvarande här och nu. 
Öppna dina sinnen, var medveten vad du ser, hör, känner, luktar och smakar. Var medveten om dina tankar. Är du medveten här och nu eller är du i det förflutna eller i framtiden. Öka din medvetenhet och närvaro. Lita på ditt omedvetna.

 

17. Varje dag är en ny oanvänd möjlighet att lära, utvecklas och leva ut sin egen potential.

 

Grundantaganden i Neuro-Semantik

 

1.   Vi är meningsskapare och skapar våra egna unika betydelser

2.   Frågor aktiverar hjärnan och är därför den kraftfullaste formen av kommunikation.

3.   Att först tillämpa NLP och NS på dig själv ger dig Personlig kraft och kongruens.

4.   Att vara fullt mänsklig och därför ofullkomlig är det meta-tillstånd som löser upp rädsla för

      misslyckanden, sårbarhet och misstag.

5.   Det enda konstanta i världen är att allt förändras.

6.   För att uppnå resultat måste vi göra något.

7.   Skillnaden mellan den du är och den du vill vara, är vad du gör.

8.   Endast sensoriskt specifik feedback går att använda, och enbart när den är efterfrågad.

9.   Det finns antaganden i allt du säger och tänker.

10. Det pågår alltid ett inre och yttre spel, styrt av våra bakomliggande ramar.

11. När du behärskar det inre spelet underlättas det yttre spelet.

12. Någon sätter alltid ramen, den som sätter ramen kontrollerar spelet.

13. När du blir FÖR seriös blir du korkad.