Om NS

Neuro-semantics

 

Första ordet NEURO betyder förbindelsen mellan hjärnan och dina sinnen.
Andra ordet SEMANTICS betyder, enkelt beskrivet, hur vi själva medvetet eller omedvetet påverkar denna förbindelse.

NS är att lära sig förstå hur vi gör, ändrar, tar till oss, byter, tolkar, tar bort eller skapar olika innebörder som förbättrar eller kanske försämrar saker för oss själva och andra runt omkring oss.

Du är inte problemet utan det är dina tolkningar som är det. Det är hur du bedömer dig själv som visar sig i hur du talar och beter dig. Det som oftast skapar problem är hur du tänker eller värderar händelser i ditt liv. Troligtvis vet du att det inte enbart är dina tankar om dig själv som styr detta, det skall även läggas in andra aspekter såsom uppväxt, utbildning, vanor, tidigare misslyckanden och framgångar m.m.

NS är att leva ut sin högsta önskan. Du kan ändra dina tankar om du önskar det.

Tankar är energi, enligt gammal forskning, och energi kan man flytta. Kvantfysiken har bevisat att alla ting hänger samman och samarbetar inbördes. När en del av systemet påverkas, då påverkas hela systemet. Einstien sa en gång att ”allt är energi” och Buddha sa ”du blir vad du tänker”

Hjärnan är en isolerad plats som kan byta från himmel till helvete men också från helvete till himmel.

Vad är meningen med livet ?? Det är precis vad DU själv vill att det ska bli.