Om NLP

Neuro Lingvistisk Psykologi

 

Vem kan ha glädje av NLP?
Den som vill växa som person och nå sina drömmars mål
Den som vill se sig själva och omgivningen på ett mer positivt sätt
Den som vill slippa ovälkommna hinder på vägen och nå större livskvalitet

Hur fungerar det?
NLP handlar i grunden om att alla uppfattar verkligheten olika
Det är uppfatningen om verkligheten som har betydelse för hur vi fungerar som människor.
Ett exempel är rädslan för spindlar. Är det verkligheten som ändrar sig? Nej spindlen är alltid densamma. Det är bara personens uppfattning om verkligheten (spindlen) som har ändrats

NLP är ett studium av vad det är för omedvetna processer i vårt sinne som skapar vår uppfattning om verkligheten.
Våra känslor, våra idéer om vad vi klarar eller inte klarar, vår självkänsla, våra handlingar och livskvalitet hänger samman med hur vi omedvetet eller medvetet använder våra sinnen.

Ser du möjligheter eller hinder?
Under vår uppväxt och liv så skapar vi en massa övertygelser, värderingar, erfarenheter, och några gånger är det omedvetet vi har fått en tro eller övertygelse som varken stödjer oss själva eller våran omgivning mer. Det blir en blockering/ett hinder som begränsar oss i vårt liv.

Med hjälp av de effektiva NLP verktygen kan vi uppdatera vårt tankemönster och ta bort eventuella begränsningar, och på det viset frigöra energi till att uppleva vardagen på ett mer rikt sätt, så att vi kan njuta av mer livsglädje och kvalitet.

Du kan sätta mål för framtiden och få verktyg till att nå dem.

Varför välja just NLP?
Många tror och har upplevt att personlig utveckling är jobbigt.
Det behöver det inte vara, för NLP är en mjukare metod som är mera naturlig och mer effektiv än andra sätt.

 

Vår kropp kan hindra oss, eller varna oss, på olika sätt när den är i inre obalans. Eftersom vi uppfattar verkligheten olika så reagerar kroppen olika från person till person, så därför vill jag föreslå att du tar kontakt med mig så jag kan svara på hur jag bäst kan hjälpa just dig.

 

 

 

Timelines

 

Timelines är en metafor för din tidslinje.

Det är en metod för att hitta förträngda minnen och släppa begränsningar från det förflutna.

Varje erfarenhet i ditt liv är lagret djup i din själ i en tidsbunden ordning.


Finns det mycket från ditt förflutna kan vi arbeta intensivt under en maratonsession med att bryta destruktiva mönster kopplade till negativa känslor som vrede, sorg, rädsla, skuld, att vara kränkt etc.


Timelines är också en metod till att skapa nya visioner. Förankra dessa i framtiden och då uppnå kraftfulla målsättningar både för dig själv och företaget.