Privatpersoner

 

Vi har alla olika saker som vi samlat på oss, i vår egen ryggsäck, under åren. Några saker tycker vi om och de hjälper oss på vägen i vårt liv. Sen är det saker där som vi idag ser är mindre bra att ha. Trots fler försök så försvinnar de inte.
En del av dessa saker kan beskrivas som psykiska besvär såsom utbrändhet, tvångshandlingar, fobier, trauman, ångest, depression m.m. Har du varit med om en våldshandling, krig eller liknande. Hur skulle det vara att övervinna detta och bli ännu starkare än innan?

Sen kan det vara så att du behöver någon som kan coacha digtill att leva ett meningsfullare liv, nå dina mål, utveckla och upptäcka dina styrkor. Det är tankar och drömmar som ligger under ytan men av någon orsak så utvecklas och förverkligas de inte.

Några av de resultat du kan uppnå hos mig är:

Nå dina mål Mer mening i livet

Värdera och respektera dig själv

Kunna göra saker du tidigare inte kunnat göra

Kunna göra saker bättre Ökad medvetenhet

Känsla av valfrihet Riktning i livet

Förverkliga dina drömmar Frigöra potential

Leva med ditt verkliga syfte

Energi Frihet Glädje Passion

Skapa en god relation till dig själv

Förbättrade relationer Emotionell intelligens

Självförverkligande Självledarskap

Hantera dina känslotillstånd

Se verkligheten för vad den är

 

Min roll, med utgångspunkt i något som du vill förändra, förbättra eller ett problem du vill lösa,är holistisk att:

 

·         Medvetandegöra och förverkliga det som du är kapabel till.

·         Lyssna och ställa frågor för att underlätta förändring och hitta lösningar.

·         Skapa en handlingsplan för att uppnå tydliga och meningsfulla mål.

·         Ge verktyg/redskap för att undanröja inre och yttre hinder.

·         En samtalspartner som fokuserar på personen och dess utveckling.

·         Vi jobbar tillsammans mot ditt mål.

·         Som coach är jag alltid på din sida.

·         Coaching handlar om ditt liv och du stärks att ta eget ansvar bland annat genom hemuppgifter, övningar och träning.

·         Jag anpassar mitt jobb efter dig och dina behov.

·         Hjälper dig att utforska och uppdatera din karta av verkligheten så att den fungerar bättre.

·         Coaching frigör energi för att åstadkomma det du har bestämt dig för att göra.

 

Målet för samtalen varierar från person till person, men gemensamt för alla coaching samtal är att hjälpa dig att upptäcka och utveckla de resurser du har inom dig! Och att du blir självgående i det så snart som möjligt!
Där finns fler olika coachningsområden så frågan är vilken vill du ha?

 

Är det psykiska besvär är min roll även här utifrån ett holistisk synssätt, utöver det som står under coachning att:

·         Stötta och hjälpa dig att läka det förflutna så du kan återta kontrollen över ditt liv.

·         Klargöra problemet och hur du vill ha det när du inte längre har problemet. Vad det kommer att kunna betyda för dig efteråt.

 

Att ha ouppklarade händelser och känslor påverkar ofta hela dig än idag, det kan vara psykiskt eller fysiskt eller hur du nu tycker det hänger ihop. Bara du kan veta hur du skapar din värld.
Hur ofta ser vi inte att stress av olika art påverkar kroppen på ett mindre bra sätt? Har du fysiska besvär som du misstänkar är psykiskt relaterade?

Det är alltid du som gör förändringen och läkandet. Min roll i det hela är att stötta, hjälpa och coacha dig på vägen. Vi går inte in i detaljer, så du behöver inteåteruppleva t.ex.ditt trauma igen, när vi jobbar.

Inom Neurosemantik och NLP, som båda är en vidareutveckling av KBT och traditionell terapi, utgår vi ifrån att du är expert när det gäller hur du fungerar. Att du har alla svaren inom dig till att förändra och nå dit du vill med ditt liv.
Med detta arbetssätt så jobbar vi specifikt utifrån din verklighet och dina ramar. Vad som är viktig för dig, just för att varje människa är unik. Det är aldrig du som person där är fel på utan det är ramen som behöver ändras.

 

Coachningsområden ex:

 

·         Karriärcoachning

·         Idrottscoachning

·         Hälsocoachning

·         Relationscoachning

·         Personlig utveckling

 

Psykiska besvär ex:

 

·         Emotionella problem (ex ångest, depression, självkänsla)

·         Fobier

·         Traumatiska händelser

·         Tvångshandlingar

·         Relationer

·         Stress och utbrändhet

·         Missbruksproblematik