Tjänster

 

Coachning 

 • Emotionella problem
 • Ångest
 • Mobbning
 • Beroende problematik
 • Fobier
 • Trauman
 • Förändra begränsande beslut och övertygelser
 • Bryta destruktiva mönster kopplade till negativa känslor
 • Hantera din dyslexi
 • Oönskat beteende (ex nagelbitning, godis/chips ätande)
 • Positiv viktminskning
 • Inre konflikter
 • Relationsproblem
 • Sätta attraktiva mål – vad behöver du göra just nu, hinder eller ursäkter?
 • Kraftzonen (du äger dina tankar, känslor, tal, beteende)
 • Förbättra dina prestationer ex inom idrott, och försäljning
 • Förbättra arbetsglädjen och kundservicen i ditt företag
 • Personlig och ledare Coachning
 • Utbränd eller på väg dit?
 • Djupavslappning
 • Meditation 

               Jag tar också emot barn/ungdomar och jag tar även emot kvällar och helger.

 

 

Föreläsningar/workshops (idéer på teman) 

 • Försäljningsteknik – kundservice
 • Försäljningsteknik - utesäljare
 • Hantera besvärliga kunder
 • Värderingar inom företaget
 • Målsättningar personlig bokslut samt plan för nästa år
 • Kraftzonen – vem bestämmer i ditt liv
 • Hur kan jag tänka annorlunda, olika tekniker
 • Inlärningsstilar, lässvårigheter
 • Använd dina sinnen ännu mer
 • Kommunikation
 • O-mobbningsbar
 • Gemensamma mål, nöjdare kunder, gladare personal
 • Mental inställning, vart är du på väg
 • Idrottscoachning, bli ännu bättre
 • Offerroll till personlig ledare
 • Träna i meditation och stressreduktion
 • Djupavslappning/meditation (ca ½ - 1 t)
 • Kurser/workshop i personlig utveckling