Fobi & Ångest

Fobi


Fobi visar sig ofta som en stark upplevelse av rädsla, starkt obehag oftast utan saklig grund då du ställs inför, eller riskerar att ställas inför ett visst objekt eller en viss situation som du undviker.

En fobi kan det leda till att ditt liv inskränks både på grund av fobin själv och/eller genom olika försök att undvika eller dölja fobin.


Du är ofta medveten om att dessa känslor är alltför stora i förhållande till den verkliga faran och att reaktionen är oproportionerligt kraftfull.


Jag hjälper dig med din fobi, att komma över den. Framför allt hjälper jag dig att neutralisera de obehagliga känslor och rädslor som du har kring den.

Vad kommer du kunna göra som fobi-fri?Ångest


Ångest är ett sinnestillstånd av stark rädsla, nervösitet och oro. Det kan kännas på olika sätt i kroppen och många gånger vet du inte medvetet varför du har ångest.


Symptom för ångest kan vara darrningar, muskelspänningar, påverkat andningsmönster, svettningar, palpitationer, blekhet, vidgning av pupillerna, yrsel och svimningskänslor.


Jag hjälper dig att acceptera och ta hand om den så den inte påverkar ditt liv på ett så negativt sätt som idag.


Ångest kan vara som att skala en lök,du arbetar dig genom lager på lager tills du inser att hela löken är borta. Att skala en lök tar även olika lång tid för alla individer.TIPS


Tips som kanske kan hjälpa för stunden när du får negativa känslor är att säga till dig själv:


"Jag ger mig tillåtelse till att känna denna känsla." Säg detta runt 10-20 gånger tills det känns rätt, sedan säger du: "Jag ger mig tillåtelse till att känna denna känsla, för jag är mänsklig."


För många har det varit ett bra hjälpmedel för att minska ångesten. Testa och se om det funkar för dig med.

Referenser


"Så länge jag kan minnas har jag haft kräkfobi. Den har begränsat mig i min vardag och orsakat mycket ångest.

Efter bara en behandling av Henny är jag helt fri från min kräkfobi. Min livskvalitet har blivit så mycket bättre tack vare Henny."

-Anne

"Tack Henny! Nu har jag efter mer än 30 års flygrädsla haft en semester utan ångest för att båda flyga ditt och hem igen. Jag har även åkt små flygplan i Afrika och det gick jättebra.

Det tog endast en enda session att plocka bort min flygfobi. Än engång tack du har givit mig och min familj ett rikare liv!"

- Karin